Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vánoční turnaj 2016

Pravidla Vánočního turnaje v sálové kopané 2016

Hrací plocha

 • hřiště je vymezeno modrými čárami po celém obvodu tělocvičny. Na brankových čarách jsou umístěny branky o velikosti 2 x 1,5 m. Před brankami je tzv. brankové území, které je vymezeno bílými čárami. Další součástí hrací plochy je středový kruh, ze kterého se provádí rozehrávka.
 • pokutové kopy se zahrávají ze základní čáry volejbalového hřiště (bílá čára) u protější branky, než na kterou se kope..

 

Míč

 • ke hře bude používán standardní kožený míč pro sálovou kopanou s obvodem 62 až 64cm, tedy velikost č.4.

 

Počet hráčů

 • každého utkání se účastní dvě mužstva, každé mužstvo může mít maximálně 4 hráče, z toho je vždy jeden hráč na střídačce.
 • při zahájení utkání jsou na každé straně tři hráči.
 • počet střídání není během hry nijak omezen. Střídá se tzv. hokejovým způsobem, tedy i za nepřerušené hry.
 • vzhledem k malým rozměrům hrací plochy a k velikosti branek se hraje bez brankářů, to znamená, že žádný hráč v týmu nesmí chytat rukama. Povoleno je pouze bránění vstřelení branky vlastním tělem kteréhokoli hráče v týmu.
 • minimální počet hráčů na hřišti v jednom týmu jsou 2, kromě začátku utkání, kdy musí být na hřišti plný počet hráčů, tedy 3. Klesne-li počet hráčů pod dva, tak bude zápas ukončen.
 • zraněný hráč musí kvůli ošetření opustit hrací plochu.

 

Výstroj hráčů

 • hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost protihráče, či jeho samotného (přívěsky, náramky, náušnice, prstýnky, tvrdé obvazy…)
 • každý tým musí mýt jednotnou barvu dresů (triček), která nemusí mít žádná čísla. V případě, že budou mít dva týmy shodnou barvu dresů budou po losu zapůjčeny jednomu z týmů rozlišovací dresy. Každý hráč musí mít sálovou obuv se světlou podrážkou

 

Rozhodčí

 • k řízení utkání je určen pouze jeden rozhodčí, který sedí na vyvýšeném místě ve středu hřiště. Rozhodnutí rozhodčího o událostech spojených s hrou jsou konečná (co řekne to platí).
 • rozhodčí je povinen vést si záznam o průběhu utkání a napomínat nebo trestat hráče podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 

Doba trvání hry

 • hrací čas je tvořen dvěma rovnoměrnými obdobími o délce 5 minut hrubého času. U délky hrací doby může dojít ke korekcím v den konání turnaje v závislosti na počtu týmů.
 • hrací čas je sledován rozhodčím. Mezi poločasy každého utkání bude pouze krátká přestávka k oddychu a nezbytné výměně stran.
 • Nad rámec stanovené hrací doby se nenastavuje.

 

Zahájení hry

 • před zahájením utkání se provede losování systémem kámen-nůžky-papír. Vítěz losu si vybere stranu a soupeř má možnost výkopu.
 • po úvodním hvizdu rozhodčího se provede úvodní výkop tak, že se míč dostane na polovinu soupeře. Míč musí stát v klidu ve středu středového kruhu. Hráči, jehož tým neprovádí rozehrávku musí stát mimo středový kruh.
 • ze středového kruhu se rozehrává při úvodním výkopu, výkopu v poločase a po každé obdržené brance. Po poločase si týmy vymění strany.
 • ze zahajovacího výkopu nemůže být přímo dosaženo branky.

 

Míč ve hře a mimo hru

Míč je mimo hru:

 • když celým objemem přejde brankovou nebo postranní čáru ať už po zemi nebo ve vzduchu
 • když hra byla přerušena rozhodčím
 • když se dotkne stropu

 

Míč je ve hře:

 • v ostatním čase od začátku do konce utkání včetně situace, kdy se míč odrazí od brankové konstrukce zpět do hřiště.
 • v případě předpokládaného porušení pravidel, do doby než je učiněno rozhodnutí – výhoda ve hře.

 

Dosažení branky

 • branky je dosaženo tehdy, přejde-li míč celým objemem brankovou čáru mezi tyčemi a břevnem branky, za předpokladu, že nebyl hozen, donesen nebo záměrně vržen rukou nebo paží skórujícího hráče.
 • vítězem je tým, který dá v daném čase více branek. V případě nevstřelení žádné branky nebo při shodě branek se do postupových tabulek zapíše oběma týmům remíza.
 • v případě remízy ve vyřazovacích bojích rozhodnou o postupujícím penalty.
 • branky nelze dosáhnout přímo z autového kopu, úmyslnou rukou, přímo z nepřímého volného kopu.

 

Fauly a nesportovní chování

Volný přímý kop

Volným přímým kopem bude potrestáno mužstvo, jehož hráč se dopustí některého z následujících přestupků:

 • kopne nebo se pokusí kopnout hráče soupeře
 • podrazí soupeře nebo se snaží nastavením nohy nebo skrčením pád soupeře způsobit.
 • skočí na soupeře
 • nebezpečně vráží do soupeře
 • napadne protihráče zezadu nebo vráží zezadu do soupeře
 • udeří nebo se pokusí udeřit soupeře
 • drží soupeře
 • strčí do soupeře
 • ohrozí soupeře skluzem – skluzem se rozumí jakékoli klouzání po hrací ploše za účelem zabránit protihráči v další hře. Pokud je skluz veden do souboje s protihráčem trestá se volným kopem, pokud je při tom protihráč nebezpečně ohrožen, trestá se viník napomenutím (ŽK). V případě, že dojde ve skluzu k zasažení protihráče je viník okamžitě vyloučen. V případě, že není skluz veden proti soupeři pak se netrestá.
 • zahraje míč rukou – úmyslné zasažení, zastavení, změna směru nebo přihrávka rukou nebo paží.

Volný nepřímý kop

Volným nepřímým kopem bude potrestáno mužstvo, jehož hráč se proviní některým z následujících prohřešků:

 • není v kontaktu s míčem, a přesto úmyslně brání soupeři ve hře
 • projevuje slovem nebo gestem nesouhlas s výrokem rozhodčího
 • proviní se nesportovním nebo hrubým nesportovním chováním – snaží se zmást soupeře výkřikem např. „nech“, „pusť “, atd.

 

Nepřímý kop bude zahráván z místa přestupku, mimo případů kdy k přestupku došlo uvnitř vlastního pokutového území. V tom případě bude mužstvo soupeře zahrávat volný nepřímý kop z čáry pokutového území co nejblíže místu přestupku.

 

Napomenutí hráče

Hráč bude napomenut žlutou kartou jestliže:

 • opakovaně porušuje pravidla hry
 • projevuje slovem nebo náznakem nesouhlas s výrokem rozhodčího
 • proviní se  nesportovním chováním
 • odmítá dodržet řádnou vzdálenost od míče při rozehrávání soupeře
 • zmaří soupeři slibně se rozvíjející šanci nedovoleným zákrokem, za který se nařizuje volný přímý kop, případně pokutový kop.

 

Vyloučení hráče

Hráč bude vyloučen pokud se dopustí některého z následujících přestupků:

 • chová se hrubě nesportovně
 • používá urážlivých nebo hanlivých výroků
 • podruhé se proviní napomínáním – druhá žlutá karta
 • plivne na soupeř nebo jinou zúčastněnou osobu
 • zabrání soupeři ve skórování rukou
 • zmaří soupeři vyloženou brankovou příležitost nedovoleným zákrokem, za který se nařizuje volný nebo pokutový kop.
 • úmyslně posune vlastní branku, čímž zabrání soupeři ve skórování.

 

Vyloučený hráč se nesmí do konce zápasu vrátit na hřiště. Po uplynutí 2 minut může být oslabené mužstvo doplněno o střídajícího hráče na plný počet. V další zápase už může vyloučený hráč nastoupit. V případě, že se hráč dopustí brutálního zákroku (vražení do krytu topení, vražení na ribstole atd.) nebo někomu způsobí zranění, bude vyloučen do konce trvání turnaje.

 

Volné kopy

Přímý kop – lze přímo dosáhnout branky

Nepřímý – nelze přímo dosáhnout branky, pokud se míče před dosažením branky nedotkl jiný hráč.

 

 • od místa zahrávání volného kopu musí být všichni hráči soupeře nejméně 4m. Rozehrávaný míč musí ležet v klidu na místě a ve hře je až poté co se pohne.
 • pokud se hráč družstva, proti kterému je volný kop zahráván, pohne k míči dřív než je rozehrán, pak rozhodčí nařídí opakování volného kopu a provinivší se hráč je potrestán žlutou kartou.
 • zahrávající hráč se smí míče znova dotknout až poté, co se ho dotkl jiný hráč. Pokud toto nedodrží, zahrává soupeř nepřímý volný kop z místa přestupku.

 

Pokutový kop

Pokutové kopy se zahrávají od základní volejbalové čáry přes celé hřiště na prázdnou branku, v případě, že došlo k provinění bránícího hráče proti pravidlům ve vlastním pokutovém území. Dále se pokutové kopy kopou při remíze ve vyřazovacích soubojích.

 

Autový kop

Přejde-li míč celým objemem přes postranní čáru po zemi nebo vzduchem bude vykopáván zpět dohry z místa, kde míč opustil hrací plochu. Při rozehrávání musí stát míč nehybně na autové čáře. Hráči soupeře musí stát od místa rozehrání nejméně 4m. Z rozehrání autu nemůže být přímo dosaženo branky.    

 

Rohový kop

Přejde-li míč celým objemem brankovou čáru a naposled se míče dotkl bránící hráč pak bude zahráván rohový kop.

Míč musí stát nehybně na rohu hrací plochy, hráči soupeře musí stát nejméně 4m od míče.